SWVVO-RUW

Voor PO- scholen

VSO

Specialistische en intensieve begeleiding

Het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is de verzamelnaam voor alle opleidingen die specialistische en intensieve begeleiding bieden.

In het voortgezet speciaal onderwijs volgen leerlingen een richting die past bij hun mogelijkheden. Ze kunnen toewerken naar het uitstroomprofiel dagbesteding, arbeidsmarkt of vervolgopleiding. In het laatste geval kunnen leerlingen een diploma vmbo, havo of vwo behalen. SWVVO RUW ziet het VSO vooral als een tijdelijke voorziening. Het streven is om leerlingen als het enigszins kan, in het reguliere onderwijs te laten terugstromen.

 

Voor wie?

In het VSO kunnen leerlingen terecht die specialistische begeleiding nodig hebben voor gedragsondersteuning, een beperking, een leer- of ontwikkelingsstoornis of vanwege langdurige ziekte. Zij hebben een toelaatbaarheidsverklaring nodig, die wordt afgegeven door het samenwerkingsverband.

 

Waar in onze regio?

In regio Utrecht West zijn geen scholen voor VSO. Wij werken samen met tientallen scholen in omliggende regio’s. Met de volgende scholen hebben we meer dan gemiddeld contact:

Berg en Bosch Onderwijs, Bilthoven en Houten

Beukenrode Onderwijs, Doorn

De Kleine Prins, Hilversum en Utrecht

Drostenburg, Amsterdam

VSO Heuvelrug College, Zeist

Kesper College, Gouda

Krommerijn College, Utrecht

De Lasenberg, Soest

STIP VSO, Utrecht

VSO Alphons Laudy, Amsterdam.

 

Meer weten?

In deze folder leest u meer.