SWVVO-RUW

Voor PO- scholen

PRO

Praktisch leren volgens een individueel ontwikkelplan

Het praktijkonderwijs is een vorm van voortgezet onderwijs die leerlingen zo goed mogelijk voorbereidt op de maatschappij.

Dit filmpje van het Futura College legt helder uit wat praktijkonderwijs is:

 

Het praktijkonderwijs (pro) is net als vmbo, havo en vwo een reguliere vorm van voortgezet onderwijs. Alle leerlingen volgen hier een eigen ontwikkelplan. Daarmee bereiden ze zich zo goed mogelijk voor op de maatschappij. Leren, werken, redzaamheid, burgerschap en vrije tijd zijn belangrijke aspecten. Voor een deel van de leerlingen is het praktijkonderwijs eindonderwijs, een ander deel stroomt door naar de laagste niveaus van het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Voor wie?

Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die bij voorkeur praktisch leren en die waarschijnlijk geen diploma vmbo, havo of vwo zullen halen. Zij sluiten het voortgezet onderwijs af met een diploma praktijkonderwijs en een persoonlijk portfolio. Dat is een map met onder meer de branchecertificaten die zij behaald hebben. Pro-leerlingen hebben een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

 

Waar in onze regio?

Praktijkonderwijs wordt in onze regio verzorgd door het Futura College in Woerden.

 

Meer weten?

Over de praktische uitwerking leest u alles in de Handwijzer lwoo/pro.