SWVVO-RUW

Voor V(S)O- scholen

Basisondersteuning

Robuuste ondersteuning met een hoofdrol voor de school

In regio Utrecht West is de basisondersteuning in het voortgezet onderwijs goed voor elkaar. Er zijn afspraken gemaakt die gelden in de hele regio. Scholen spelen daarin de hoofdrol. Zij ontvangen van het samenwerkingsverband financiële middelen voor verdere ontwikkeling van de basisondersteuning.

 

Algemeen en specifiek

In het voortgezet onderwijs in regio Utrecht West bestaan drie typen basisondersteuning. Er is basisondersteuning die voor alle leerlingen geldt, zoals een goed mentoraat en antipestprotocol. Daarnaast is er basisondersteuning voor specifieke groepen leerlingen. Denk aan ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen, dyslectische leerlingen en leerlingen met faalangst.

 

Trajectbegeleiding

De derde vorm van basisondersteuning is trajectbegeleiding. Leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben, krijgen deze begeleiding in de trajectvoorziening op hun VO-school. De trajectvoorziening maakt deel uit van de ondersteuningsstructuur op de VO-school en kan er dus op iedere school anders uitzien. Vanuit de trajectvoorziening worden ook docenten begeleid in het omgaan met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

 

Opschaalmomenten

Alle VO-scholen in regio Utrecht West kennen duidelijke opschaalmomenten in de ondersteuning. De eerste twee opschaalmomenten vallen in de basisondersteuning: van ‘confectie’ naar maatwerk (opschaalmoment 1) en van maatwerk naar trajectbegeleiding (opschaalmoment 2). Bij opschaalmoment 3 en 4 gaat het om extra arrangementen binnen of buiten de eigen school. Hier leest u meer over arrangementen.

 

Ouders als partners

Wij zien ouders als partners. Als een leerling meer nodig heeft dan algemene basisondersteuning, worden ouders daar tijdig bij betrokken. Ook de opschaalmomenten worden duidelijk met ouders gecommuniceerd.

 

Dit kenmerkt de basisondersteuning in het VO in regio Utrecht West:

  • in het hele samenwerkingsverband volgens dezelfde afspraken geregeld
  • passend binnen de ondersteuningsstructuur van de school
  • uitgevoerd onder regie en verantwoordelijkheid van de school
  • met opschaalmomenten die gecommuniceerd worden met de ouders
  • waar nodig met inzet van expertise van buiten
  • soms met inzet van ketenpartners
  • het overeengekomen kwaliteitsniveau wordt planmatig uitgevoerd.