SWVVO-RUW

Het Samenwerkingsverband

Arrangementen

Binnenschools en bovenschools

Voor leerlingen in regio Utrecht West zijn vanuit het samenwerkingsverband diverse arrangementen beschibaar. We onderscheiden arrangementen binnen de VO-school en bovenschoolse arrangementen.

Er zijn verschillende arrangementen om leerlingen binnen de trajectbegeleiding op hun eigen VO-school te ondersteunen. De zorgcoördinator van de school vraagt deze arrangementen aan bij het RUW Loket. Ze zijn bedoeld om de leerling binnen de basisondersteuning intensiever te begeleiden (opschaalmoment 3).

Er zijn ook bovenschoolse arrangementen beschikbaar. Meestal wordt de leerling hierbij (tijdelijk) buiten de eigen school geplaatst, bijvoorbeeld in de bovenschoolse onderwijs- en zorgvoorziening of in het voortgezet speciaal onderwijs (opschaalmoment 4). Aan al deze arrangementen gaat een groot overleg vooraf.