SWVVO-RUW

Het Samenwerkingsverband

Wie zijn wij?

Een netwerk voor passend onderwijs dicht bij huis

SWVVO RUW is een regionaal netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs. Samen zorgen wij voor passend onderwijs voor alle leerlingen uit regio Utrecht West.

SWVVO RUW staat voor Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West. Wij zijn een regionaal samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dat wil zeggen dat wij zorgen dat alle leerlingen in onze regio een passende plek in het voortgezet onderwijs krijgen. Dit filmpje laat zien wat passend onderwijs inhoudt.

 

 

Regio en scholen

Onze regio omvat de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Ronde Venen. Hier zijn vijf scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd. 

 

Kalsbeek College, Woerden

  • Locatie Bredius (vmbo-basis, vmbo-kader, mavo) 
  • Locatie Schilderspark (mavo, havo, atheneum, gymnasium)

 

Minkema College, Woerden

  • Locatie Steinhagenseweg (vmbo, mavo/havo)
  • Locatie Minkemalaan (havo, atheneum, gymnasium)

 

Futura College, Woerden (praktijkonderwijs)

 

Yuverta vmbo, Montfoort

 

VeenLanden College, De Ronde Venen

  • Locatie Mijdrecht (mavo, havo, atheneum)
  • Locatie Vinkeveen (mavo, havo, atheneum)

 

Medewerkers

SWVVO RUW heeft een vast team. Op ons kantoor werken:

dhr. B. de Waal directeur-bestuurder
mw. drs. N. Spijkstra coördinator passend onderwijs
mw. I. Hemmes office manager
mw. M. de Hoog coördinator extra ondersteuning
mw. W. Waardenburg bestuurssecretaris
dhr. T. van den Berg coördinator POVO
mw. M. van Andel coördinator basisondersteuning

 

Naast dit vaste team huren we medewerkers in. Zo hebben we een team voor groot overleg, een team voor het RUW Loket, een Commissie van toewijzing en begeleiding en een financieel deskundige.

Manon Overkleeft van Andel
Inge Hemmes
Wietske Waardenburg
Michelle de Hoog
Nienke Spijkstra
Berto de Waal
Hans van Zutphen