SWVVO-RUW

Het Samenwerkingsverband

Wie zijn wij?

Een netwerk voor passend onderwijs dicht bij huis

SWVVO RUW is een regionaal netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs. Samen zorgen wij voor passend onderwijs voor alle leerlingen uit regio Utrecht West.

SWVVO RUW staat voor Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West. Wij zijn een regionaal samenwerkingsverband voor passend onderwijs. Dat wil zeggen dat wij zorgen dat alle leerlingen in onze regio een passende plek in het voortgezet onderwijs krijgen. Dit filmpje laat zien wat passend onderwijs inhoudt.

 

 

Regio en scholen

Onze regio omvat de gemeenten Woerden, Oudewater, Montfoort en Ronde Venen. Hier zijn vijf scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd. 

 

Kalsbeek College, Woerden

  • Locatie Bredius (vmbo-basis, vmbo-kader, mavo) 
  • Locatie Schilderspark (mavo, havo, atheneum, gymnasium)

 

Minkema College, Woerden

  • Locatie Steinhagenseweg (vmbo, mavo/havo)
  • Locatie Minkemalaan (havo, atheneum, gymnasium)

 

Futura College, Woerden (praktijkonderwijs)

 

Yuverta vmbo, Montfoort

 

VeenLanden College, De Ronde Venen

  • Locatie Mijdrecht (mavo, havo, atheneum)
  • Locatie Vinkeveen (mavo, havo, atheneum)

 

Medewerkers

SWVVO RUW heeft een vast team. Op ons kantoor werken:

dhr. B. de Waal directeur-bestuurder
mw. drs. N. Spijkstra coördinator RUW Loket
mw. M.W. van Dolder secretaresse
mw. M.van Rhede, MSc. adviseur extra ondersteuning
mw. H. Sieber beleidsadviseur
dhr. T. van den Berg coördinator POVO
   

Naast dit vaste team huren we medewerkers in. Zo hebben we een team voor groot overleg, een team voor het RUW Loket, een Commissie van toewijzing en begeleiding en een financieel deskundige.

Mirjam van Dolder
Marieke van Rhede
Berto de Waal
Heike Sieber
Nienke Spijkstra
Tom van den Berg