SWVVO-RUW

Het Samenwerkingsverband

Ondersteuningsplanraad

De OPR denkt met ons mee

Ons samenwerkingsverband heeft een medezeggenschapsorgaan, de Ondersteuningsplanraad (OPR). De OPR denkt mee over ons ondersteuningsplan, onze werkagenda en de uitvoering hiervan.

We hebben afgesproken over welke onderwerpen de OPR in een vroeg stadium wordt geïnformeerd. De OPR heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Dat wil zeggen dat het plan alleen wordt goedgekeurd als de OPR het ermee eens is.

In de OPR zitten ouders, personeelsleden en soms ook leerlingen van scholen uit ons samenwerkingsverband. Ze worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen, maar hoeven zelf geen lid te zijn van een medezeggenschapsraad. De OPR telt maximaal 16 leden.

 

Wie zitten er in de OPR?

 
Marieke Kerdijk Docent Yuverta vmbo Montfoort 
Ruud Smits Ouder Yuverta vmbo Montfoort
Alwin Smit Docent Futura College
Lenie Manusiwa  Ouder Futura College
Evelien Martens Docent Kalsbeek Bredius 
VACATURE Ouder Kalsbeek Bredius 
Wendy van Butselaar Ouder Kalsbeek Schilderspark
Annette Bruijnen Docent Kalsbeek Schilderspark
Micha Wilhelmus Ouder Veenlanden College
Irma Telling Ouder Veenlanden College
Rianne Kok Personeelslid Veenlanden College
Réka Brendel -Kovács Docent Veenlanden College
Marijke Haaksema Personeelslid Minkema College
Saskia Ruijter Ouder Minkema College
VACATURE Ouder Minkema College
Ingrid de Wit Docent Minkema College