SWVVO-RUW

Het Samenwerkingsverband

Missie en visie

Onze opdracht

Wij willen iedere leerling toegang geven tot een passende onderwijsplek met de benodigde ondersteuning.

Onze missie is ‘iedere leerling uit de regio Utrecht West te begeleiden richting een Startkwalificatie, of wanneer dit gezien hun ondersteuningsbehoefte of niveau niet mogelijk is, naar certificaten of een Praktijkverklaring om zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij te kunnen functioneren.’
 
Deze missie is het gevolg van de visie van het samenwerkingsverband VO RUW:
Elke vorm van onderwijs is passend voor de leerlingen die er zitten. Met oog voor verscheidenheid, mogelijkheden en maatwerk, waarbij ondersteuning zo vanzelfsprekend en geïntegreerd is, dat de term Passend Onderwijs niet (meer) gebruikt wordt.
 
Om deze visie te realiseren, heeft RUW de volgende doelen gekozen:

  • Iedere leerling krijgt een passend aanbod van onderwijs;
  • Iedere leerling heeft recht op extra ondersteuning binnen de best passende onderwijssetting;
  • Iedere leerling heeft recht op maatwerk.