SWVVO-RUW

Voor V(S)O- scholen

Naar het VSO

Samenwerking in de regio, in het belang van de leerling

In regio Utrecht West zijn geen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen die toelaatbaar zijn in het VSO, zijn dus aangewezen op scholen buiten onze regio. Daarom hebben we de samenwerking goed geregeld.

SWVVO RUW neemt deel aan een regionale samenwerking tussen VSO-scholen (voormalig cluster 3 en cluster 4) en samenwerkingsverbanden in de provincie Utrecht. Deze samenwerking is geregeld in een convenant. In het kader hiervan vinden regelmatig themabijeenkomsten plaats. Zo versterken we de samenwerking en kunnen we gezamenlijk problemen oppakken. Dat leidt tot innovatie die aan de leerlingen ten goede komt.

 

Doel van het Samenwerkingsconvenant VSO:

 • toelatings- en plaatsingsprocedures snel en eenvoudig organiseren;
 • uit- en doorstroom van leerlingen in het VSO in de regio Utrecht soepel laten verlopen;
 • ondersteuning via flexibele en kortdurende arrangementen in het VSO gezamenlijk stimuleren;
 • leerlingstromen tussen regulier en speciaal stroomlijnen;
 • het gebruik van speciaal onderwijs in de regio beheers-, bestuur- en betaalbaar houden.

 

Onze partners in het VSO

Vanuit regio Utrecht West werken we samen met tientallen scholen voor VSO. Met de volgende scholen hebben we meer dan gemiddeld contact:

Berg en Bosch Onderwijs, Bilthoven en Houten

Beukenrode Onderwijs, Doorn

De Kleine Prins, Hilversum en Utrecht

Drostenburg, Amsterdam

VSO Heuvelrug College, Zeist

Kesper College, Gouda

Krommerijn College, Utrecht

De Lasenberg, Soest

STIP VSO, Utrecht

VSO Alphons Laudy, Amsterdam

 

Voor het VO: tlv aanvragen

Hebt u als VO-school een leerling in huis die baat heeft bij een (tijdelijke) plaatsing in het VSO? Dan kunt u bij ons een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dat verloopt via de digitale omgeving van Onderwijs Transparant. Hier leest u hoe daar toegang toe krijgt. U voert de gegevens van de leerling in en uploadt de documenten.

 

Deze documenten zijn nodig om een tlv-aanvraag in behandeling te nemen:

 • een geëvalueerd ontwikkelingsperspectief (OPP) waaruit duidelijk wordt waarom deze leerling (nog) is aangewezen op het VSO
 • bewijs dat met de ouders op overeenstemming gericht overleg (OOGO) heeft plaatsgevonden
  • Indien ouders/verzorgers en school het eens zijn over het OPP: een handtekening van de ouders onder het OPP
  • Indien ouders/verzorgers en school het niet eens zijn over het OPP: de zienswijze van de ouders en de leerling (indien van toepassing levert de huidige school deze stukken aan!)
   Door cluster 3-scholen aangevuld met een advies over de bekostigingscategorie.
 • indien leerlingvervoer nodig is: een onderbouwing van de noodzaak daarvan. In deze onderbouwing moet staan waarom de aanvragende VSO de dichtstbijzijnde, best passende school is.

Deze documenten zijn nodig om een tlv-aanvraag in behandeling te nemen:

 • Individueel psychodiagnostisch/capaciteitenonderzoek
 • Medische verklaring
 • Onderzoeksverslagen
 • Hulpverleningsverslagen
 • Kopie dyslexieverklaring
 • Huidige schoolresultaten en/of CITO-uitslagen van de afgelopen 2 jaar.

 

Voor het VSO: tlv-verlenging aanvragen

Hebt u als VSO-school een leerling die gebaat is bij een langer verblijf? Dan kunt u bij ons een verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring aanvragen. Dat verloopt via de digitale omgeving van Onderwijs Transparant. Hier leest u hoe daar toegang toe krijgt. U voert de gegevens van de leerling in en uploadt de documenten.

 

Deze documenten zijn nodig om een tlv-verlenging in behandeling te nemen:

 • een geëvalueerd ontwikkelingsperspectief (OPP) waaruit duidelijk wordt waarom deze leerling (nog) is aangewezen op het VSO
 • bewijs dat met de ouders op overeenstemming gericht overleg (OOGO) heeft plaatsgevonden
  • Indien ouders/verzorgers en school het eens zijn over het OPP: een handtekening van de ouders onder het OPP
  • Indien ouders/verzorgers en school het niet eens zijn over het OPP: de zienswijze van de ouders en de leerling (indien van toepassing levert de huidige school deze stukken aan!)
   Door cluster 3-scholen aangevuld met een advies over de bekostigingscategorie.
 • indien leerlingvervoer nodig is: een onderbouwing van de noodzaak daarvan. In deze onderbouwing moet staan waarom de aanvragende VSO de dichtstbijzijnde, best passende school is.
 • een onderbouwd advies van de commissie van begeleiding over de verwachte duur van de tlv.

Deze documenten zijn nodig om een tlv-aanvraag in behandeling te nemen:

 • Individueel psychodiagnostisch/capaciteitenonderzoek
 • Medische verklaring
 • Onderzoeksverslagen
 • Hulpverleningsverslagen
 • Kopie dyslexieverklaring
 • Huidige schoolresultaten en/of CITO-uitslagen van de afgelopen 2 jaar.

 

Terugstroom naar regulier

Als samenwerkingsverband willen wij de terugstroom van leerlingen naar het regulier onderwijs stimuleren. Hiervoor hebben wij beleid ontwikkeld: er zijn bijvoorbeeld twee terugkeermomenten per jaar en terugkerende leerlingen worden goed begeleid. Ook de robuuste basisondersteuning in het VO in onze regio maakt terugkeer gemakkelijker. Op dit moment komt terugstroom incidenteel voor.