SWVVO-RUW

Voor ouders

Dit doet het samenwerkingsverband

Wat kan het samenwerkingsverband voor uw kind betekenen?

De middelbare scholen in Woerden, Oudewater, Montfoort en Ronde Venen zorgen samen voor passend onderwijs in de regio. Dat doen ze via het Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West (SWVVO RUW). Dat is een hele mondvol. Daarom zeggen we hier kortweg ‘het samenwerkingsverband’.

Alle kinderen verdienen een plek op school die bij hen past. Dat noemen we passend onderwijs. Het animatiefilmpje vertelt er meer over.

 

Meestal hebben kinderen aan het dagelijkse onderwijs en de begeleiding op school voldoende om goed te kunnen leren. Toch kan het zijn dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Dat wordt geregeld door het samenwerkingsverband. Alle middelbare scholen in onze regio doen daaraan mee: het Kalsbeek College (locaties Schilderpark en Bredius), het Minkema College (locatie Steinhagenseweg en Minkemalaan), het Futura College, het VeenLanden College en het Yuverta vmbo Montfoort.

 

Extra ondersteuning

Extra ondersteuning is nodig als de school het moeilijk vindt om uw kind passende ondersteuning te bieden. De school klopt dan bij het samenwerkingsverband aan. Het samenwerkingsverband kan extra ondersteuning toekennen, bijvoorbeeld op het gebied van gedrag, schoolse vaardigheden of het leren. Uw kind ontvangt deze ondersteuning gewoon op school.

 

Groot overleg

Het kan ook zijn dat uw kind (tijdelijk) hulp buiten school nodig heeft. Of dat de school niet goed weet welke hulp er precies nodig is. Ook in die gevallen klopt de school aan bij het samenwerkingsverband. Samen met u en uw kind kijken we wat een passende oplossing is. Dat gebeurt tijdens een ‘groot overleg’. Afhankelijk van de vraag schuiven verschillende partijen aan. Biijvoorbeeld een jeugdarts van de GGD, betrokken hulpverleners of een casusregisseur van de gemeente.