SWVVO-RUW

Voor ouders

Dit is de beschikbare ondersteuning

Welke soorten ondersteuning zijn er?

In het voortgezet onderwijs kan uw kind twee soorten ondersteuning krijgen: basisondersteuning en extra ondersteuning. Als ouder bent u een belangrijke partner. Wanneer uw kind ondersteuning nodig heeft, zal de school u daar tijdig bij betrekken.

 

Basisondersteuning

De basisondersteuning is de begeleiding die de middelbare school zelf aanbiedt. Scholen in onze regio bieden naar verhouding sterke basisondersteuning aan. Daardoor kunnen veel leerlingen met ondersteuningsbehoeften gewoon op hun eigen school terecht.

 

Algemeen en individueel

Basisondersteuning is er in twee vormen. Er is algemene basisondersteuning, zoals een goed mentoraat en een antipestprotocol. Daar profiteren alle leerlingen van. Daarnaast is er basisondersteuning die meer individueel gericht is. Denk aan ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen, dyslectische leerlingen en leerlingen met faalangst. Heeft uw kind dit soort ondersteuning nodig, dan zal de school u daar tijdig bij betrekken.

 

Trajectbegeleiding

Nóg meer individueel gericht is trajectbegeleiding. Dit is een vorm van basisondersteuning voor leerlingen die tijdelijk meer begeleiding nodig hebben. Zij volgen (een deel van) de lessen niet in hun eigen klas, maar in de trajectvoorziening op school. Die voorziening kan er op elke school anders uitzien, passend bij de ondersteuningsstructuur van de school.

De trajectvoorziening is er niet alleen voor leerlingen. Ook docenten worden vanuit deze voorziening begeleid. Zij leren hoe ze nog beter kunnen omgaan met leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.

Een leerling gaat nooit zomaar naar de trajectvoorziening. Als de school denkt dat uw kind baat bij heeft bij trajectbegeleiding, wordt u als ouder daar tijdig bij betrokken.

 

Investeren in basisondersteuning

Voor de basisondersteuning krijgen de scholen middelen van het samenwerkingsverband. Met die middelen kunnen ze de ondersteuning op peil houden en verder ontwikkelen. Vanuit het samenwerkingsverband investeren we bijvoorbeeld in de docenten in onze regio. Ook maken we de ondersteuning steeds flexibeler. En we zorgen dat leerlingen en ouders via school makkelijk toegang hebben tot jeugdhulp.

 

Extra ondersteuning

Het kan zijn dat de basisondersteuning niet alles biedt wat uw kind nodig heeft. Dan kan de zorgcoördinator van de school bij het RUW Loket extra ondersteuning aanvragen. Dat heet een arrangement. Met een arrangement krijgt uw kind intensievere begeleiding binnen de ondersteuning op de eigen school. Er zijn ook arrangementen mogelijk waarbij een leerling (tijdelijk) niet meer op de eigen school zit. Hier leest u welke arrangementen mogelijk zijn.