SWVVO-RUW

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

In het nieuws

REGIO • Yuverta Montfoort, het Futura College, het Kalsbeek College en het Minkema College in Woerden gaan komend schooljaar hun open dagen niet pas in januari, maar al in november organiseren. Hiermee hopen zij eventuele coronabeperkingen voor te zijn.

Normaliter bezoeken in januari duizenden leerlingen (en hun ouders) uit het basisonderwijs de open dagen van de vier middelbare scholen. Mede op grond van deze open dagen bepalen de leerlingen hun schoolkeuze. 

Aanvullende informatie

  • Bron: Woerdense Courant

De toegenomen geldstress en armoede in de samenleving – door de inflatie en met name de stijgende gasprijzen – komt ook de school in: het zorgt ervoor dat een (steeds) grotere groep leerlingen minder goed in hun vel zit en lastiger de benodigde schoolspullen kan kopen. Ook kunnen ze soms geen lid meer worden van een sportclub of aan culturele activiteiten deelnemen.
De vraag welke rol scholen kunnen spelen om leerlingen te helpen bij het omgaan met armoede en geldzorgen is hiermee uiterst actueel. Hieronder lichten we de beschikbare ondersteuning op dit vlak voor scholen nog een keer extra uit.

Aanvullende informatie

  • Bron: VO-RAAD

Zoals de naam van de conferentie al verklapt, draait het op woensdag 5 oktober 2022 om overgangen. Zeker voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte zijn overgangen, bijvoorbeeld van kinderopvang naar school, van po naar vo of van ISK naar regulier onderwijs, kwetsbare momenten in de (school) loopbaan. Wat kunnen scholen i.s.m. samenwerkingsverbanden en partners doen om de overgangsmomenten te ondersteunen? En wat is jouw rol als begeleider hierin?

Aanvullende informatie

  • Bron: Steunpunt Passend Onderwijs

Van 26 t/m 30 september 2022 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Slogan is dit jaar ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’ Grapjes zijn vaak leuk, maar kunnen ook kwetsend zijn. Hoe ga je daarmee om en zorg je samen voor een goede sfeer?

Aanvullende informatie

  • Bron: VO-RAAD

Er zijn steeds meer initiatieven waarbij regulier en speciaal onderwijs samenwerken. Uit onderzoek blijkt dat professionals die hierbij zijn betrokken behoefte hebben aan uitwisseling en leren van elkaar. Om aan deze behoefte tegemoet te komen faciliteert het SPO het Channel Samenwerking Regulier & Speciaal. Dé plek om elkaar te treffen en om samen te leren over de mogelijkheden van samenwerking regulier- en speciaal onderwijs.

Aanvullende informatie

  • Bron: Steunpunt Passend Onderwijs

In het hele land is een stijging te zien van het aantal TLV’s dat wordt afgegeven. Ook in de regio van Utrecht is dat het geval. Wanneer een leerling is gestart op een reguliere VO-school maar in de loop van de tijd toch is aangewezen op de extra ondersteuning van het gespecialiseerde onderwijs (GO), kan de betreffende reguliere VO-school een TLV aanvragen bij het samenwerkingsverband. Deze TLV geeft de leerling de mogelijkheid om onderwijs te volgen op de school voor gespecialiseerd onderwijs. We spreken in dit geval dan van een zij-instromer voor het GO.

Op de vergadering van het toezichthoudend bestuur op dinsdag 6 december jl. is de begroting 2023 van SWVVO RUW goedgekeurd. Deze zal na akkoord van de OpR geplaatst worden op onze website. Dit keer was het opstellen van de begroting een flinke klus, waarbij we zeker niet geholpen werden door de incidentele gelduitkeringen vanuit OCW.

Besturen kunnen via het Internet Schooldossier een aanvraag indienen voor afwijking van onderwijstijd voor leerlingen die (tijdelijk) niet volledig naar school kunnen door lichamelijke of psychische oorzaak.

Vanaf oktober 2012 zijn de deelnamepercentages van LwOO en PrO in de samenwerkingsverbanden bevroren. De integratie van beide onderwijsvormen in de systematiek van passend onderwijs zou wat later plaatsvinden dan in 2014. Het zou een relatief eenvoudige inpassing worden…

Alle betrokken partijen uit het veld hebben over deze routekaart een schriftelijke reactie gegeven aan het ministerie. De reacties op de voorgestelde route lopen sterk uiteen qua hoe uitgebreid ze zijn, maar ook in hoeverre de voorstellen de juiste richting hebben en het gewenste tempo.