SWVVO-RUW

Het Samenwerkingsverband

Basisondersteuning

Algemeen, specifiek en trajectbegeleiding

De scholen van ons samenwerkingsverband zijn in staat zelf veel ondersteuning te bieden aan leerlingen. Dit noemen we de basisondersteuning. Omdat deze basisondersteuning goed voor elkaar is, kunnen veel leerlingen binnen de regio onderwijs volgen.

Als samenwerkingsverband stellen we aan de scholen financiële middelen beschikbaar om de basisondersteuning verder te ontwikkelen. We investeren niet alleen in docenten, maar zorgen er ook voor dat de ondersteuning flexibeler wordt en dat de jeugdhulpverlening binnen de scholen toegankelijk is.

Scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio kennen verschillende soorten basisondersteuning. Er is basisondersteuning die voor alle leerlingen geldt, zoals een goed mentoraat en antipestprotocol. Daarnaast is er basisondersteuning voor specifieke groepen leerlingen. Denk aan ondersteuning voor hoogbegaafde leerlingen, dyslectische leerlingen en leerlingen met faalangst.

 

Trajectbegeleiding

De VO-scholen in regio Utrecht West kennen duidelijke opschaalmomenten in de ondersteuning. De eerste twee opschaalmomenten vallen in de basisondersteuning: van ‘confectie’ naar maatwerk (opschaalmoment 1) en van maatwerk naar trajectbegeleiding (opschaalmoment 2). Bij opschaalmoment 3 en 4 gaat het om extra arrangementen binnen of buiten de eigen school.

 

Opschaalmomenten

De VO-scholen in regio Utrecht West kennen duidelijke opschaalmomenten in de ondersteuning. De eerste twee opschaalmomenten vallen in de basisondersteuning: van ‘confectie’ naar maatwerk (opschaalmoment 1) en van maatwerk naar trajectbegeleiding (opschaalmoment 2). Bij opschaalmoment 3 en 4 gaat het om extra arrangementen binnen of buiten de eigen school.

 

Ouders als partners

Wij zien ouders als partners. Als een leerling meer nodig heeft dan algemene basisondersteuning, worden ouders daar tijdig bij betrokken. Ook de opschaalmomenten worden duidelijk met ouders gecommuniceerd.