SWVVO-RUW

Voor V(S)O- scholen

Thuiszitten voorkomen

Samen naar een oplossing voor iedere leerling

Als samenwerkingsverband voelen wij ons verantwoordelijk voor het tegengaan van thuiszitten. Daarvoor is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen nodig. Alleen in nauw contact kunnen we een passende oplossing voor iedere leerling realiseren.

Wij hebben allemaal een verantwoordelijkheid in het voorkomen van thuiszitten: de leerlingen zelf, hun ouders/verzorgers, de school, het samenwerkingsverband, leerplicht, sociale teams, gemeenten en andere maatschappelijke organisaties.

Een eerste stap is dat we iedere (potentiële) thuiszitter goed en efficiënt registreren. Daarvoor hebben wij met alle betrokkenen een verzuimprocedure ter voorkoming van thuiszitten ontwikkeld.

 

Met deze verzuimprocedure zorgen we voor:

  • Een werkbaar stroomschema per type thuiszitter/ verzuimer/li>
  • Duidelijkheid over wie in welk deel van het proces verantwoordelijk is
  • Afstemming met GGD-procedure ‘M@ZL’ voor het voorkomen van ziekteverzuim door leerlingen
  • Afstemming met Leerplicht-procedure onderwijsvrijstellingen
  • Afstemming met regionale afspraken in het document ‘Van thuiszitten naar schoolgaan’

 

De meeste leerlingen die dit betreft, hebben een arrangement van het samenwerkingsverband om het thuiszitten tegen te gaan. Zij zijn bijvoorbeeld in contact met onze coördinator Verzuim, zij hebben een plek op de bovenschoolse onderwijs- en zorgvoorziening of zij worden begeleid door het Thuiszittersteam van de Fritz Redlschool.