SWVVO-RUW

Voor ouders

Deze jeugdhulp is er in de regio

Gebeurtenissen thuis of in de vrije tijd kunnen gevolgen hebben voor hoe het met uw kind gaat op school. Jeugdhulp kan een uitkomst bieden.

Het inschakelen van hulpverlening verloopt meestal via de gemeente of de huisarts. Ook in uw woonplaats is hiervoor een speciaal loket. In elke gemeente heet dat anders. Op de sociale kaart is te zien waar u in uw woonplaats terechtkunt.

Sociale Kaart

Ondersteuning jongeren in regio Utrecht West: een overzicht

Het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Regio Utrecht West (SWVVO-RUW) organiseert samen met de middelbare scholen voor leerlingen ondersteuning in het onderwijs. Maar er is ook ondersteuning voor jongeren buiten school. Woont u in Woerden, Montfoort, Oudewater of De Ronde Venen? Dan kunnen u en uw kind bij verschillende loketten in uw woonplaats terecht.

Middelbare school
basis- en extra
ondersteuning

Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West

WOERDEN
WoerdenWijzer
Team Jeugd&Gezin

Klik hier >

MONTFOORT
Jeugdteam Montfoort
Jongerenwerk Montfoort

Klik hier >

OUDEWATER
Stadsteam Oudewater

Klik hier >

MIJDRECHT
Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG)

Klik hier >

VINKEVEEN
Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG)

Klik hier >