SWVVO-RUW

Voor ouders

Naar de middelbare school

Uw kind naar de middelbare school in regio Utrecht West

Zit uw kind op een basisschool in Woerden, De Ronde Venen, Montfoort of Oudewater? En wilt u uw kind aanmelden op het Kalsbeek College, Minkema College, Futura College, Yuverta vmbo Montfoort of het VeenLanden College? Dan geldt deze informatie voor u.

Een goede overstap vanuit de basisschool is belangrijk om met succes te kunnen leren in het voortgezet onderwijs (VO). Daarom hebben scholen in onze regio hierover afspraken gemaakt. Alle middelbare scholen van het Samenwerkingsverband VO Regio Utrecht West doen daaraan mee.

 

Het onderwijskundig rapport van uw kind

De middelbare school moet het een en ander weten om uw kind een goede start te kunnen geven. Die informatie levert de basisschool. Om te beginnen wil de middelbare school weten wat een passend schooltype is voor uw kind. Dat staat in het onderwijskundig rapport van de basisschool (OKR). Er staat in wat de toetsresultaten zijn en of uw kind extra begeleiding nodig heeft gehad, bijvoorbeeld om goed te kunnen leren of om zich prettig te voelen.

De basisschool bespreekt de inhoud van het onderwijskundig rapport met u. Daarna vraagt de school uw handtekening voor akkoord. Het papieren rapport met uw handtekening wordt op de basisschool bewaard.

 

Het schooladvies van uw kind

Onderdeel van het onderwijskundig rapport is het bindend schooladvies. Met dat advies zegt de basisschool welk schooltype het best past bij uw kind.

Dit kan zijn:

  • praktijkonderwijs (pro)
  • vmbo basisberoepsgerichte leerweg (bl)
  • vmbo basisberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning (lwoo)
  • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (kl)
  • vmbo kaderberoepsgerichte leerweg met leerwegondersteuning (lwoo)
  • vmbo gemengde leerweg/theoretische leerweg (één niveau, alleen op het Wellantcollege)
  • vmbo theoretische leerweg (mavo)
  • havo
  • vwo (inclusief gymnasium)

 

 

De basisschool baseert het advies op de leerprestaties van uw kind in de hele schoolloopbaan. Ook spelen de werkhouding en de motivatie mee, en de ondersteuning die uw kind nodig heeft gehad.

De basisschool kan een advies voor één schooltype geven, bijvoorbeeld vmbo-basis of vwo. Dit heet een enkelvoudig advies. Het is ook mogelijk een dubbel advies te geven, bijvoorbeeld vmbo-t/havo of havo/vwo. De basisschool en de middelbare school bekijken dat samen. Met een dubbel advies wordt de definitieve keuze voor een schooltype een tijdje uitgesteld. Dat kan helpen om te zorgen dat alle leerlingen in het onderwijs gelijke kansen krijgen.  

 

Aanmelden op de middelbare school

Hebt u samen met uw kind een middelbare school gekozen? Dan wordt het tijd voor de aanmelding. Let op: u kunt uw kind alléén aanmelden op een middelbare school die het schooltype van het schooladvies aanbiedt.

Aanmelden gaat via een inschrijfformulier. De leerkracht van de basisschool weet waar u dit formulier kunt vinden. U vult het formulier in en ondertekent het. Daarmee verklaart u zich akkoord met de schoolregels en de gang van zaken zoals beschreven in de schoolgids.

Na de aanmelding volgt de plaatsing. De middelbare school plaatst uw kind in een brugklas van het schooltype dat de basisschool heeft geadviseerd. In de praktijk is er vrijwel altijd plaats: loting komt in onze regio zelden voor. Soms zijn de resultaten van de eindtoets hoger dan het schooladvies. Dan zal de basisschool met u overleggen of het verstandig is het advies aan te passen. Leidt dit tot aanpassing van het advies, dan wordt dit met de VO-school overlegd. 

Alle details over aanmelding en plaatsing vindt u in deze brochure over de POVO-procedure voor onze regio. 

Meer weten over de middelbare scholen in de regio? Kijk hier.
Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Kijk dan hier