SWVVO-RUW

Voor PO- scholen

De POVO-procedure

Geef groep 8 een goede start in het VO

In de POVO-procedure voor regio Utrecht West staan alle afspraken over het overdragen van gegevens en het aanmelden van leerlingen op een rij.

Een goede overstap is belangrijk om uw groep 8-leerlingen een vlotte start te geven in het VO. Het gaat vooral om een goede overdracht van gegevens en om plaatsing op het juiste niveau. De scholen in regio Utrecht West hebben hier in de POVO-procedure afspraken over gemaakt. De afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met de POVO-werkgroep en de stuurgroep POVO. Daarbij is rekening gehouden met afspraken in de regio’s om ons heen.

Jaarkalender POVO

Met welke afspraken hebt u te maken?

  • Gaat een groep 8-leerling naar een vo-school van het samenwerkingsverband Regio Utrecht West (SWVVO RUW)? Dan is de POVO-procedure altijd van toepassing.
  • Krijgt een leerling een aanwijzing voor het lwoo? Dan gelden aanvullende regels die SWVVO-RUW met de betrokken vo-scholen heeft opgesteld. In de Handwijzer lwoo/pro leest u meer.
  • Krijgt een leerling een verwijzing naar het praktijkonderwijs? Dan is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Ook daarvoor gelden specifieke regels. In de Handwijzer lwoo/pro leest u meer.
  • Krijgt een leerling een verwijzing naar het voortgezet speciaal onderwijs? Dan meldt u dit bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. Verder hoeft u geen actie te ondernemen.

 

Onderwijs Transparant

De POVO-procedure regelt onder meer het gebruik van Onderwijs Transparant. Dit is het beveiligde platform dat we in onze regio inzetten voor de overdracht van leerlinggevens van PO naar VO. Als PO-school zet u hier de gegevens van uw groep 8-leerlingen klaar.

Het voortgezet onderwijs krijgt niet zomaar toegang tot deze gegevens. Een VO-school kan alleen de gegevens van een leerling inzien als de ouders hun kind bij deze school hebben aangemeld en als zij de school een toegangscode hebben gegeven.

Ook het samenwerkingsverband heeft niet zomaar toegang tot de gegevens. SWVVO RUW kan alleen de gegevens inzien van leerlingen voor wie de VO-school een aanwijzing voor leerwegondersteuning of toelaatbaarheidsverklaring voor praktijkonderwijs heeft aangevraagd. Wel kan het samenwerkingsverband met behulp vanOnderwijs Transparant de doorstroming van alle leerlingen volgen en bewaken.

 

Het schooladvies

De POVO-procedure bevat ook afspraken rond het schooladvies en de eindtoets. Als PO-school geeft u groep 8-leerlingen een advies dat leidend is voor de plaatsing in het voortgezet onderwijs. In regio Utrecht West hebben we samen afgesproken hoe dit advies tot stand komt en hoe VO-scholen een plaatsingsbesluit nemen. Daarnaast bent u als PO-school verplicht een eindtoets af te nemen. De uitslag daarvan weegt niet mee tijdens het opstellen van uw advies; het speelt wel een rol als tweede, objectieve gegeven. Informatie over al deze onderwerpen vindt u in de POVO-procedure.

 

De aanmelding

Verder regelt de POVO-procedure zaken rondom de aanmelding. In het schooljaar 2021-2022 moeten leerlingen uiterlijk op 4 maart 2022 aangemeld zijn bij het VO. Aanmelden is een taak voor de ouders. Maar hebt u leerlingen die straks in het VO extra ondersteuning nodig hebben? Ga dan tijdig met de ouders en de VO-school van hun voorkeur in overleg. Voor leerlingen die mogelijk in aanmerking komen voor lwoo of praktijkonderwijs ontvangt het RUW Loket graag uiterlijk 16 oktober 2021 een vooraanmelding. Informatie hierover vindt u in de Handwijzer lwoo/pro.

 

Meer weten?

  • Vragen over de doorstroom? Kijk in de POVO-procedure 2020-2021. U kunt ook terecht bij coördinator POVO Tom van den Berg: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
  • Wilt u ouders over de POVO-procedure informeren? Gebruik dan de Ouderbrochure POVO.
  • Hebt u vragen over lwoo en praktijkonderwijs? Kijk dan in de Handwijzer lwoo/pro.