SWVVO-RUW

Voor PO- scholen

LWOO

Extra ondersteuning in een kleinschalige setting

Het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) is bedoeld voor vmbo-leerlingen met leerachterstanden.

Groep 8-leerlingen die ook na de basisschool behoefte hebben aan extra ondersteuning, gaan in het voortgezet onderwijs vaak naar een van de beroepsgerichte opleidingen in het vmbo. Dit zijn de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg. Waar nodig is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) beschikbaar. Leerlingen ontvangen dan in een kleinschalige setting extra ondersteuning.

Voor wie?

Leerwegondersteunend onderwijs is bedoeld voor leerlingen met partiële leerstoornissen en sociaal-emotionele problemen. Het moet duidelijk zijn dat de leerlingen deze zorg daadwerkelijk nodig hebben. Voor lwoo is een aanwijzing van de commissie van toewijzing en plaatsing van het samenwerkingsverband nodig. SWVVO RUW kijkt naar de leervorderingen om te bepalen of leerlingen hiervoor in aanmerking komen.

 

Waar in onze regio?

Basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht vmbo wordt in onze regio gegeven op Yuverta vmbo Montfoort, het Kalsbeek College, locatie Bredius in Woerden en het Minkema College, locatie Steinhagenseweg in Woerden. Al deze scholen hebben ook een licentie voor lwoo. Daarvoor ontvangen zij extra financiële middelen.

 

Meer weten

Over de praktische uitwerking leest u alles in de Handwijzer lwoo/pro.