SWVVO-RUW

Het Samenwerkingsverband

RUW loket

Eén loket voor alle aanvragen

Het kan zijn dat de basisondersteuning voor een leerling ontoereikend is en dat de school het moeilijk vindt om passende ondersteuning te bieden. Dan is het tijd voor een stap naar het RUW Loket.

Het RUW Loket is een initiatief van het samenwerkingsverband. Het is toegankelijk voor zorgcoördinatoren van alle aangesloten en belanghebbende scholen. Zij kunnen advies vragen of een aanvraag indienen voor een arrangementDe ondersteuning van ons loket is gebaseerd op bewezen effectieve methoden voor het verbeteren van leeropbrengsten en welbevinden van leerlingen.

Bij een ingewikkelde ondersteuningsvraag organiseert het RUW Loket een groot overleg. Hiervoor worden mensen uitgenodigd die vanuit hun expertise kunnen helpen. In alle gevallen zijn de ouder(s)/verzorger(s), de leerling en de zorgcoördinator van de school aanwezig. Het advies dat voortkomt uit het overleg is zwaarwegend. In de praktijk wordt het bijna altijd opgevolgd.

 

Voor scholen kan het RUW Loket:

 • ondersteunen bij het in kaart brengen van de onderwijsbelemmeringen
 • adviseren over extra ondersteuningsmogelijkheden
 • aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor het praktijkonderwijs voorbereiden
 • tijdelijke arrangementen toekennen
 • aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor VSO cluster 3 en 4 beoordelen
 • toelaatbaarheidsverklaringen afgeven

Voor ouders/verzorgers kan het RUW Loket:

 • adviseren over de ondersteuningsroute van SWVVO RUW

Verder zorgt het RUW Loket voor:

 • monitoring van de afgegeven trajecten
 • rapportage aan het bestuur
 • inzet van externe deskundigen ter ondersteuning
 • een budget voor arrangementen.