SWVVO-RUW

Voor V(S)O- scholen

Werking van het RUW loket

Advies en aanvragen

Het RUW Loket adviseert scholen, kent tijdelijke arrangementen toe en coördineert de toelating tot het voortgezet speciaal onderwijs. De professionals van het loket komen elke twee weken bij elkaar om aanvragen te bespreken en besluiten te nemen over toekenning.

Advies voor het VO: consulterend overleg

Het kan zijn dat een leerling die in het VO trajectbegeleiding krijgt, aan deze vorm van basisondersteuning niet voldoende heeft. In de ondersteuningspiramide van regio Utrecht West noemen we dat opschaalmoment 3. Als zorgcoördinator van de VO-school kunt u dan een consulterend overleg aanvragen met de coördinator van het RUW Loket. Dit overleg is bedoeld om de ondersteuning in uw school te versterken. Het resulteert in een advies over wat uw school voor de leerling kan betekenen, of in een (tijdelijk) arrangement dat binnen uw school wordt ingezet.

 

Advies voor het VO: groot overleg

Soms is er zorg over de schoolloopbaan van een leerling in het VO, ondanks investeringen vanuit de basisondersteuning. Als zorgcoördinator van de VO-school kunt u de leerling dan voordragen voor een groot overleg. Dit is een multidisciplinair overleg georganiseerd door het RUW Loket. In aanwezigheid van alle relevante partijen (inclusief leerling en ouders/verzorgers) vertalen we de complexe ondersteuningsbehoefte van de leerling in een concreet aanbod voor onderwijs en ondersteuning.

 

Arrangementen in het VO en VSO

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, zijn in regio Utrecht West verschillende arrangementen mogelijk. Zowel VO-scholen als VSO-scholen kunnen bij het RUW Loket extra ondersteuning aanvragen. Een VSO-school moet daarbij aantonen dat de ondersteuning vanuit het tlv-budget voor de leerling ontoereikend is.
Een overzicht van alle beschikbare arrangementen vindt u hier.

 

Aanvragen

Behalve voor advies en arrangementen is het RUW Loket ook de aangewezen plek voor diverse typen aanvragen.

 • Aanvraag tlv (van VO naar VSO)
  Als zorgcoördinator van een VO-school die is aangesloten bij SWVVO RUW, kunt u bij ons een tlv-aanvraag indienen voor een leerling die een plek in het VSO nodig heeft.
 • Aanvraag tlv pro (vanuit VO)
  Soms wordt pas in de brugklas van het vmbo duidelijk dat een leerling beter tot leren komt in het praktijkonderwijs. Als zorgcoördinator van een VO-school die is aangesloten bij SWVVO RUW, kunt u dan bij ons alsnog een tlv-aanvraag indienen.
 • Aanvraag tlv-verlenging (vanuit VSO)
  Als commissie van begeleiding van een VSO-school kunt u bij ons een tlv-verlenging aanvragen voor een leerling afkomstig uit regio Utrecht West.
 • Overige aanvragen (aanwijzing lwoo, aanvraag tlv pro, aanvraag tlv VSO vanuit PO)
  Het RUW Loket is ook de plek waar basisscholen een aanwijzing lwoo of een tlv voor het praktijkonderwijs kunnen aanvragen voor leerlingen die in onze regio naar het VO gaan. In de Handwijzer lwoo/pro staat hoe dit in zijn werk gaat. Aanvragen voor een tlv bij de overgang van PO naar VSO verlopen via het samenwerkingsverband Passenderwijs.