SWVVO-RUW

Voor ouders

Dit doet het RUW loket

Het kan zijn dat de basisondersteuning ontoereikend is. De school vindt het moeilijk om uw kind passende ondersteuning te bieden. Dan is het tijd voor een stap naar het RUW Loket.

Het RUW Loket is een initiatief van het samenwerkingsverband. De mensen van het loket weten veel over het verbeteren van leerresultaten en het welbevinden van leerlingen op school.

Alle zorgcoördinatoren van de scholen in onze regio kunnen bij het RUW Loket terecht. Zij kunnen er advies vragen of een aanvraag indienen voor een arrangement voor extra ondersteuning.

 

Groot overleg

Is de ondersteuningsvraag ingewikkeld, dan organiseert het RUW Loket een ‘groot overleg’ . Hiervoor worden mensen uitgenodigd die vanuit hun expertise kunnen helpen. Bijvoorbeeld een jeugdarts van de GGD, betrokken hulpverleners of een casusregisseur van de gemeente. Bij een groot overleg zijn in alle gevallen de leerling, de ouders en de zorgcoördinator van de school aanwezig. U ontvangt dus altijd een uitnodiging.

Het advies dat uit een groot overleg voortkomt, is zwaarwegend. Dat wil zeggen dat het advies in de praktijk bijna altijd wordt opgevolgd.